Tư Vấn Triển Khai Hạ Tầng Phòng Server Khách Sạn

Dịch vụ gồm có:
– Đánh giá khảo sát hiện trạng hệ thống hiện tại.
– Thiết kế sơ đồ đấu nối và tư vấn xây dựng hệ thống theo chuẩn chuyên nghiệp phòng Server.
– Thực hiện triển khai hệ thống CNTT  theo proposal đã duyệt.
– Hỗ trợ khắc phục sự cố.
– Lập tài liệu hạ tầng sau triển khai.
– Hỗ trợ sau triển khai và vận hành.

Dịch Vụ Managed Services sau triển khai hạ tầng

– Đánh giá khảo sát hiện trạng hệ thống hiện tại.
– Xây dựng hệ thống giám sát monitoring để cảnh báo sự cố.
– Đội ngũ vận hành giám sát 24/7.
– Hỗ trợ khắc phục sự cố.
– Gửi report hàng tháng.

Other Projects

case study vtoc
Dịch vụ IT Relocation – Relocating a server room

VTOC cung cấp gói dịch vụ di dời phòng Server - moving server room với…

Read More
DỊCH VỤ MOVING SERVER ROOM
Dịch vụ moving server room (SAS)

VTOC cung cấp gói dịch vụ di dời phòng Server - moving server room với…

Read More
MIGRATE NETWORK SYSTEM IPPBX HINO MOTORS VIETNAM
Migrate Network System – IPPBX

Dịch vụ gồm có: – Đánh giá khảo sát hiện trạng hệ thống hiện tại.…

Read More