TÊN MIỀN

Tên miền – Domain name: là địa chỉ website của bạn trên Internet, nó thường được đặt kèm với tên và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước, không thể có 2 chủ thể cùng có một tên miền.

Chúng tôi là đại lý tên miền quốc tế của Resellerclub thuộc tổ chức tên miền lớn nhất thế giới là Directi và đã được tổ chức VNNIC chứng nhận là nhà cung cấp tên miền quốc tế tại Việt Nam.

Tên miền quốc tế tại NetNam có đặc điểm sau :

– Có tài khoản riêng trên từng tên miền. Bạn có thể quản lý tên miền trực tiếp trên tài khoản hỗ trợ khách hàng.
– Miễn phí thay đổi DNS.
– Miễn phí thay đổi Record.
– Bảo vệ tên miền bằng chức năng khóa tên miền (Domain Lock).