Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/vtoc/htdocs/vtoc.vn/wp-content/plugins/better-wp-security111/core/class-itsec-lib.php on line 745

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/vtoc/htdocs/vtoc.vn/wp-content/plugins/better-wp-security111/core/class-itsec-lib.php on line 753
Cho thuê máy chủ riêng - Dịch vụ IT Outsource, cho thuê IT onsite, Managed IT Services

Cho thuê máy chủ riêng

Khách hàng được trang bị một máy chủ riêng và một IP tĩnh để truy cập quản trị máy chủ từ xa. Bạn có thể cùng một lúc sử dụng được nhiều dịch vụ như: truy cập web, thư điện tử, giới thiệu doanh nghiệp mình thông qua www, truyền File (FTP, xây dựng cơ sở dữ liệu…).

Đặc tính dịch vụ cho thuê máy chủ (server) NetNam:

– Máy chủ cấu hình mạnh.
– Băng thông và lưu lượng kết nối lớn.
– Toàn quyền quản trị Server thông qua Remote Desktop hay Tenet/SSH.
– Được cài đặt các chương trình ứng dụng phù hợp với Doanh nghiệp.

Bảng giá dịch vụ thuê máy chủ NetNam