Migrate Data Services

Dịch vụ Migrate Data Email là gì?

Đội ngũ VTOC sẽ tư vấn về giải pháp và thực hiện chuyển đổi hệ thống mail cho Khách hàng từ Zimbra sang Google/Office 365 và ngược lại.

Phạm vi công việc khi chuyển sang Google

Chuyển dữ liệu: Toàn bộ dữ liệu trên hệ thống email cũ vẫn tiếp tục được duy trì, nhưng nếu người dùng có nhu cầu chuyển các email cũ từ hệ thống hiện tại lên Google Workspace thì đội ngũ VTOC sẽ hỗ trợ.

Quy trình thực hiện

Khảo sát hiện trạng

Khảo sát hiện trạng hệ thống server, tổng mailbox, user


Lên phương án chuyển đổi

Sau khi có thông tin khảo sát VTOC sẽ lên phương án chuyển đổi mail system


Lên kế hoạch thực hiện

Đưa ra plan chi tiết về việc chuyển đổi


Triển khai

Thực hiện triển khai theo Scope of work


Xử lý sự cố phát sinh nếu có

Đội ngũ kỹ thuật sẽ trực onsite để xử lý sự cố phát sinh


Đào tạo và nghiệm thu

Đào tạo IT local và nghiệm thu