Dịch vụ moving server room (SAS)

DỊCH VỤ MOVING SERVER ROOM

VTOC cung cấp gói dịch vụ di dời phòng Server – moving server room với tính chuyên nghiệp cao và đảm bảo an toàn thông tin khách hàng.

Dịch vụ moving server room gồm có:
– Đánh giá khảo sát hiện trạng hệ thống hiện tại.
– Khảo sát vị trí chổ đặt mới.
– Thiết kế sơ đồ đấu nối và tư vấn xây dựng hệ thống theo chuẩn chuyên nghiệp.
– Thực hiện di dời hệ thống IT.
– Hỗ trợ khắc phục sự cố.
– Lập tài liệu hạ tầng sau di dời.
– Hỗ trợ sau di dời.

Dịch Vụ Managed Services Sau Hỗ Trợ

– Đánh giá khảo sát hiện trạng hệ thống hiện tại.
– Xây dựng hệ thống giám sát monitoring để cảnh báo sự cố.
– Đội ngũ vận hành giám sát 24/7.
– Hỗ trợ khắc phục sự cố.
– Gửi report hàng tháng.

 monitor-services

Other Projects

case study vtoc
Dịch vụ IT Relocation – Relocating a server room

VTOC cung cấp gói dịch vụ di dời phòng Server - moving server room với…

Read More
MIGRATE NETWORK SYSTEM IPPBX HINO MOTORS VIETNAM
Migrate Network System – IPPBX

Dịch vụ gồm có: – Đánh giá khảo sát hiện trạng hệ thống hiện tại.…

Read More
Tư Vấn Triển Khai Hạ Tầng Phòng Server Khách Sạn

Dịch vụ gồm có: – Đánh giá khảo sát hiện trạng hệ thống hiện tại.…

Read More