Xu hướng outsourcing sẽ thay đổi ngành CNTT 2020

it outsourcing 2022

Do thiếu hụt về về nhân lực công nghệ, nhiều công ty công nghệ đã chuyển sang thuê ngoài, để hoàn thành các công việc như chuẩn bị dữ liệu lớn và bảo mật mạng để tiết kiệm tiền lương và giải phóng sự phụ thuộc vào nguồn nhân viên nội bộ. Theo Statista, trong...

Read More →