GIÁM SÁT HỆ THỐNG MẠNG

Đối với các cơ sở hạ tầng mạng, hệ thống giám sát an toàn mạng là vô cùng quan trọng, nhất là đối với các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp 1. Các yếu tố cốt lõi trong giám sát mạng Nhằm mang lại hiệu quả cao cho việc giám sát mạng, chúng ta cần...

Read More →

Thiết kế website

Định nghĩa về Website: Wesite có thể coi là một văn phòng ảo của doanh nghiệp trên mạng Internet. Website gồm thông tin, dữ liệu, hình ảnh về các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp muốn truyền đạt tới người dùng Internet. Văn phòng ảo này hoạt...

Read More →